Iepazīstam uzņēmējdarbību laukos

21.maijā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs’’ ietvaros Nītaures vidusskolas 6. un 7. klases  skolēni devās mācību ekskursijā uz zemnieku saimniecību “Āboliņkalns” Taurenē.

Ekskursija bija patiesi aizraujoša, bagāta ar  pozitīvām  emocijām un svaigu gaisu.  Jau pašā sākumā iepazināmies ar mūsu gidi – SIA ‘’Āboliņkalns” līdzīpašnieci Inesi Āboliņu. Fantastiska sieviete, kuras stāstos varēja just prieku un gandarījumu par paveikto savā saimniecībā.

Ekskursijas laikā uzzinājām par lauku uzņēmuma rašanos, attīstību un darbību šodien. Saimniecība specializējas gaļas lopu audzēšanā, tā ir bioloģiska saimniecība.

Bijām ganībās un redzējām ganāmpulku, milzīgajā siena  šķūnī izveicīgākie un drosmīgākie uzkāpa pa siena ruļļiem līdz pašiem griestiem.

Lauksaimniecības tehnikas  remontu darbnīcā redzējām un centāmies atpazīt dažādas lauksaimniecības mašīnas, aparātus, uzzinājām par to pielietojumu.

Bijām gotiņu dzemdību zālē,  apskatījām ļoti dārgu un “gudru” aparātu, kurš paziņo par teliņa nākšanu pasaulē.

Redzējām, kā ar traktoru apstrādā ziemas ganības.

Saimniece mūs iepazīstināja ar Mārtiņu, kurš vadīja traktoru. Viņš mums pastāstīja par mācībām Priekuļu tehnikumā, kur apguvis lauku apsaimniekošanu, ieguvis arī traktora vadīšanas tiesības. Mārtiņš pastāstīja, ka prakses laikā viņš nokļuvis “Āboliņkalnā” un pēc tehnikuma beigšanas ar lielāko prieku uzsācis te darba gaitas.

Sarunā ar saimnieci mēs uzzinājām, ka veiksmīgai saimniecības darbībai ir nepieciešamas menedžera, ekonomista, grāmatveža, veterinārārsta, mehanizatora, agronoma, zootehniķa profesijas, vai vismaz dažādos kursos šajās jomās iegūtas zināšanas.

Inese Āboliņa parādīja mums prezentāciju par savu uzņēmumu un uzsvēra, ka vajag sapņot, riskēt, uzņemties atbildību, daudz un pamatīgi strādāt.

Ekskursijas noslēgumā katra klase izveidoja savu lauku uzņēmumu un saņēma balviņas par aktivitāti.

Tad palīdzējām saimniecei pagatavot auksto zupu, kuru apēdām gardām mutēm.

Ekskursija bija ļoti interesanta, izzinoša un jautra.

  Betija Vildiņa

7.klases skolniece

Share