INFORMĀCIJA DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTU IESNIEDZĒJIEM

AMATAS NOVADA DOMES VĒLĒŠANĀM 2017.GADA 3.JŪNIJĀ

AMATAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTUS

PIEŅEMS AMATAS NOVADA, DRABEŠU PAGASTA, “AUSMĀS”:

Datums Diena No plkst. Līdz plkst.
17.aprīlī Pirmdiena 10.00 12.00
18.aprīlī Otrdiena 10.00-14.00 12.00-16.00
19.aprīlī Trešdiena 10.00-15.00 12.00-17.00
20.aprīlī Ceturtdiena 15.00 17.00
21.aprīlī Piektdiena 12.00 14.00
24.aprīlī Pirmdiena 10.00 18.00

 

Lūdzam sarakstu iesniegšanu iepriekš pieteikt Amatas novada vēlēšanu komisijas

Priekšsēdētājai Inārai Rutkovskai pa mob.t. 28341588, e-pasts: inara.rutkovska@inbox.lv vai

Sekretārei Maijai Žīgurei, pa mob.t. 26133952, e-pasts: maija.zigure@amatasnovads.lv

Pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības 2017.gada 29.marta rīkojumu Nr.R106 2017.gada pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai un iesniedzamo sarakstu drošības naudas iemaksām par vēlēšanu komisijas speciālo depozīta kontu ir noteikts
Amatas novada pašvaldības konts:
Konts Nr.LV41HABA0551000289503
Banka AS SWEDBANK ,  SWIFT kods HABALV22
Saņēmējs: Amatas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000957242
Jānorāda maksājuma mērķis: Kandidātu saraksta nosaukums – drošības nauda vēlēšanās.
Drošības nauda par kandidātu sarakstu Amatas novada Domes vēlēšanām ir 150 euro.

 Amatas novada vēlēšanu komisijas                                                                                                          priekšsēdētāja Ināra Rutkovska

Share