informācija mājas cūku īpašniekiem

Mājas cūku turētājiem

 • Dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē! Cūku saslimšanas gadījumā tas atvieglos slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu! PVD inspektori pārbaužu laikā Jūsu saimniecībā pārliecināsies par mājas cūku veselību un ņems paraugus laboratoriskajām analīzēm.
 • Par kompensācijām zaudējumu gadījumā, sazinieties ar Lauku atbalsta dienestu (LAD)!Lai nepakļautu riskam cūku novietni, ievērojiet biodrošības pasākumus:
 • Cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot par to veterinārārstu! Iegūto gaļu aizliegts izvest ārpus saimniecības!
 • Turiet cūkas iekštelpās! Nepieļaujiet to kontaktu ar meža cūkām!Karantīnas teritorijā aizliegts veikt dzīvu cūku pārvietošanu!
 • Neizmantojiet medību drēbes, apavus un aprīkojumu, dodoties kopt un barot cūkas!
 • Regulāri mazgājiet rokas!
 • Neizbarojiet cūkām nomedīto mežacūku gaļas atliekas, nokauto mājas cūku kaušanas blakusproduktus un virtuves atkritumus!Lai nepakļautu riskam cūku novietni, neielaidiet tur nepiederošās personas!
 • Nepieļaujiet mīļdzīvnieku – suņu, kaķu – iekļūšanu kūtī!Pie ieejas novietnē izvietojiet dezinfekcijas paklājus, regulāri veiciet deratizāciju!
 • Neizmetiet mežā nobeigušos mājdzīvniekus!
 • Pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cūkām!
 • Sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informējiet veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

Sertificēti veterinārārsti Amatas novadā:

Selga Valpētere Drabešos, mob.tel.29272376

Sandra Jezarovska Nītaurē, mob.tel. 29120657

Āfrikas cūku mēris – kas jums jāzina!

Share