Informācija par nekustamā īpašuma maksājumu atvieglojumiem 2021. gadā

2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir saskaņā ar likuma “”Par nekustamā īpašuma nodokli” nosacījumiem.

Atvieglojumi nodokļu maksājumiem tiek piemēroti likuma 5. pantā minētajām personām:

1) trūcīgajām vai maznodrošinātajām personām vai ģimenēm;
2) ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kas deklarēti ar nodokli apliekamajā objektā kopā ar vismaz vienu no vecākiem (var dzīvot arī vecvecākiem piederošā īpašumā). Attiecas arī uz bērniem vecumā līdz 24 gadiem, kas iegūst vispārējo , profesionālo vai augstāko izglītību.
3)Politiski represētajām personām.

Share