Informācija par NĪ “Jaunzosuļi” pārdošanu

Par pašvaldībai piederošā NĪ

„Jaunzosuļi”, Nītaures pag., Amatas novads

(zemes kadastra Nr.4268 006 0058) pārdošanu

Links uz bildēm

Links uz privatizācijas projektu

Share