Informācija vecākiem par jauno mācību gadu

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, visiem skolēniem no 2021.gada 23.augusta līdz 2021.gada 30.augustam būs jāierodas savās mācību iestādes, lai veiktu Covid-19 siekalu testu. Informāciju par testēšanas laikiem nodrošina katra skola individuāli. 

Sākoties mācību gadam, mācībās klātienē varēs piedalīties tikai tie skolēni, kuriem būs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Bez testēšana, skolēns nevarēs nedz uzsākt, nedz arī turpināt mācības klātienē. Ja skolēns netiks testēts, tad pamatizglītības ieguve skolēniem no 1. – 6. klasei būs vecāku atbildība un tā iegūstama ģimenē. Testēšana ar siekalu testu skolās tiks veikta arī mācību gada laikā, atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra algoritmam.

Ja skolēns tiek testēts skolā, ar šī testa rezultātu apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) varēs apmeklēt arī ārpusskolas nodarbības: pulciņus, mākslas skolu, sporta skolu, u.tml. Skolēna testa rezultāts tiks nosūtīts uz vecāka e-pastu.

Skolēniem, kas apgūst pamata vai vidējo izglītību, testēšana tiek veikta par valsts budžeta līdzekļiem.

Klātienes izglītības procesā skolās nebūs noteikti ierobežojumi skolēnu skaitam un telpu platībai. Mācībām iespēju robežās jānotiek vienas klases (grupas) ietvaros.

Noteikts, ka skolās būs jālieto mutes un deguna aizsegs (sejas maskas), ja vien neatbilst kādam no izņēmumu grupām.

Sejas maskas var neizmantot šādas grupas:

– Bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, kā arī personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.
– 1. – 3.klases skolēni, atrodoties mācību telpā. Bet maskas jālieto atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī.
– Nodarbinātie skolā, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
– Skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ja neatrodas personas bez sertifikāta klātbūtnē.
– Skolēni apgūstot mūzikas instrumentus, dziedāšanas, deju un sporta nodarbībās.

Mācības attālināti tiks organizētas gadījumos, ja kādam no skolēniem vai skolotājiem noteikta karantīna vai izolācija.

Share