Informatīvais seminārs -Kartupeļu diena.

Cēsu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Lauksaimniecības nozares ekonomiskās efektivitātes celšana.

Nosaukums: Kartupeļu diena.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: „Jūrnieki”, Zosēnu pagasta kultūras nams, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas novads LV 4133

Datums: 25.10.2012.

 

Gr.nr.7Ce-S

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

12:00 -13:00

1

Semināra par kartupeļu audzēšanu atklāšana. Jaunpiebalgas vidusskolas mazpulcēnu projektu prezentācijas

Maija Ķīķere, Jaunpiebalgas novada Lauku attīstības konsultante

13:00: 14:00

1

Kartupeļu šķirņu raksturojums, sēklaudzēšana, kartupeļu slimības.

Lāsma Jefimova Priekuļu laukaugu selekcijas institūta agronome

14:00-15:00

1

„Interesanti par kartupeļiem” (kartupeļu izcelsme, izplatība, nozīme lauksaimniecībā)

Ilze Skrabule lauksaimniecības zinātņu doktore, selekcionāre.

15:00-15:30

0.5

Par tendencēm lauksaimnieciskajā ražošanā.

Valters Dambe SIA LLKC Cēsu nodaļas vadītājs.

15.30-16.30

1

Konkurss „Viss par kartupeļiem”.

Kartupeļu izstāde.

Maija Ķīķere, Jaunpiebalgas novada Lauku attīstības konsultante

Kopā, st.

4.5

Share