Izmantojot Pilsonības un lietu pārvaldes mājas lapas materiālus informējam novada iedzīvotājus

Izmantojot Pilsonības un lietu pārvaldes mājas lapas materiālus informējam novada iedzīvotājus par:

  1. Kārtību, kādā personas norāda dzīvesvietas adresi ārzemēs;
  2. Iespēju elektroniski deklarēt dzīvesvietu Latvijā;
  3. Par iespējām saņemt informāciju par personas nekustamajā īpašumā (dzīvojamā mājā vai dzīvoklī) deklarētajām personām;
  4. Par e-pakalpojumu izmantošanu ziņu saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra.

Pievienojam skaidrojumus no PMLP (tekstā – Pārvalde) mājas lapas www.pmlp.gov.lv

            E-pakalpojums ir pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību. To var veikt jebkura persona, kurai datorā vai viedtālrunī ir interneta pieslēgums.

Portāla Latvija.lv mērķis ir nodrošināt ātru un ērtu  piekļuvi valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem.

Portālā Latvija.lv informācija ir apkopota kataloga formā, kas ļauj interesentiem atrast sev nepieciešamo informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem un pakalpojumu aprakstiem, elektronizēti pakalpojumi ietver saiti uz pakalpojuma saņemšanas resursu.

Plašāka informācija:
IESNIEGUMS PAR DZĪVESVIETAS ADRESI ĀRVALSTĪS
“DZĪVESVIETAS DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANA”
Izziņa par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām
E-PAKALPOJUMI ZIŅU SAŅEMŠANAI

  Sagatavojot rakstu, ir izmantoti PMLP mājas lapas www.pmlp.gov.lv materiāli.

Share