Izsludina konkursu uz Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora amatu

Ja esat gatavs(-a) izaicinājumam veidot jaunu izglītības iestādi,

 kas darbosies, lai bērni pirmsskolas un skolas laikā apgūtu ne tikai vispārējo izglītību,

bet kļūtu arī par radošām personībām mūzikas un mākslas jomā,

NĀCIET MŪSU KOMANDĀ.

Amata pienākumi:

  • iestādes vadīšana, nodrošinot spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbības organizēšanā, izglītības programmu īstenošanā, intelektuālo, finanšu u n materiālo līdzekļu racionālā izmantošanā;
  • bērnu individuālo spēju un talantu attīstības nodrošināšana, īstenojot pirmsskolas un pamatizglītības, profesionālās ievirzes (mūzika un māksla) programmas;
  • kvalificētas pedagogu un atbalsta personāla komandas izveide, saliedēšana un vadīšana;
  • projektu izstrāde un vadība, inovāciju ieviešana iestādes attīstības veicināšanai;
  • amata vienības atlīdzība līdz 1500 eur.  

 

        Pieteikumus iesniegt Amatas novada pašvaldībā līdz 2021. gada 20. aprīlim.

         Konkursa nolikums.

Share