Jaunākās ziņas no Amatas novada domes

Turpinām stingri ievērot likumu “Par ārkārtējās  situācijas izsludināšanu”. Visas pašvaldības  iestādes strādā attālināti.  Iesniegumus, vēstules, ierosinājumus sūtiet e-vidē (amatasdome@amatasnovads.lv) vai rakstiskus iemetiet kastītēs pie pagasta pārvaldēm vai Drabešu pagasta “Ausmās”.

Visi publiskie pasākumi ir atcelti, pagaidām līdz 14. aprīlim, bet iespējams ilgāk.

Sociālais dienests strādā, mājas aprūpe strādā atbilstoši ārkārtas situācijai. Sociālo jautājumu gadījumos sazinieties ar sociālā dienesta vadītāju Vairu Zaueri 29358187.

Amatas novada izglītības iestādes no 23.03.2020 ir gatavas uzsākt mācības attālināti. Katra skola strādā pēc direktora apstiprināta mācību plāna un stundu saraksta. Visas skolas sazinās ar vecākiem e-klases vidē, mobilās lietotnes WhatsApp grupās, lai informētu par mācību norisi. Mācības visiem skolēniem ir obligātas. Katrā skolā stundu norises laikā dežurē dežurskolotājs. Zaubes pamatskola, Skujenes pamatskola un Nītaures vidusskola strādās ar izmainītu stundu plānu – blokstundās. Mācību procesa nodrošināšanai var izmantot dažādas interneta vietnes. Tās visas ir atļautas un izmantojamas mācību vidē. Amatas pamatskola, Drabešu Jaunā pamatskola  un Spāres skola strādā pēc sava apstiprināta plāna.

Paldies vecākiem un vecvecākiem – Amatas novada pirmskolas izglītības iestādes, bērnudārzus apmeklē ļoti maz bērnu (1 līdz 3 bērni), tas ir pareizi un turpinām būt atbildīgi, dzīvojam mājās!

Strādā visas izglītības iestādes, par katru jautājumu jāsazinās ar attiecīgās iestādes direktoru.

Dezinfekcijas līdzekļi un individuālās aizsardzības līdzekļu pieprasījums 18.03. tika nosūtīts Veselības ministrijai. Šie līdzekļi ir pieprasīti visām iedzīvotāju vajadzībām. Gaidām piegādes!

Skolēni braukšanas kartes sabiedriskajā transportā nevar izmantot līdz 14.04.2020 un šāda pārvietošanās nav ieteicama. Periods var pagarināties kamēr mācības notiek attālināti. Skolotājiem un darbiniekiem braukšanas kartes darbojas. 

Atkritumu izvešana norit pēc grafika, sekojiet līdzi grafikam.

Joprojām aicinām visus iedzīvotājus stingri ievērot piesardzības pasākumus, lai pasargātu sevi un citus no saslimšanas ar Covid-19:
! Bieži mazgājiet rokas, lietojiet roku dezinfekcijas līdzekli;
! Klepojot vai šķaudot aizsedziet muti ar elkoņa iekšpusi vai lietojiet vienreiz lietojamās salvetes, kuras uzreiz izmetiet atkritumu tvertnē;
! Ievērojiet 2 m distanci no citiem cilvēkiem;
!
Ievērojiet sociālo distancēšanos (tas nozīmē ierobežot ārējo kontakstēšanos ar citiem cilvēkiem, neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas, nedoties privātās vizītēs u.c.).                      ! Izmantot dezinfekcijas līdzekļus un vienreizējos cimdus veikalos, aptiekās, degvielas uzpildes stacijās un citās publiskās vietās;
! No ārvalstīm atbraukušajām personām obligāti jāievēro pašizolācija (14 dienas kopš atgriešanās Latvijā ir jāuzturas dzīvesvietā, jāizvairās no kontaktiem ar citiem cilvēkiem, jānovēro savs veselības stāvoklis).

Par neskaidriem jautājumiem, kas saistīts ar Covid – 19 un pašvaldības darbu esošajā situācijā lūdzu sazināties ar Amatas novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti 26537849, bet visplašāko informāciju iegūsiet oficiālajos informācijas kanālos:

  • Aktuālākā informācija par Covid-19 atrodama Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā: https://spkc.gov.lv/lv/
  • Par iedzīvotāju pašizolēšanās vai karantīnas pārkāpumiem ziņojiet policijai zvanot  pa Valsts policijas diennakts tālruni 110 vai rakstot uzticiba@vp.gov.lv nododot precīzu un pierādītu informāciju par precedentu
  • Ja kāds no piederīgajiem līdz šim nav atgriezies Latvijā un meklē iespējas kā  to izdarīt, aicinām reģistrēties Konsulārajā reģistrā www.latvija.lv un sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu pa tālr. +371 26 33 77 11.
  • Ar aizdomām par Covid-19 zvaniet uz 8303, ārkārtas tālrunis 113 domāts pacientiem ar smagiem simptomiem.

Saglabāsim mieru, būsim atbildīgi un sekosim līdzi visiem piesardzības pasākumiem! 

 

Elita Eglīte,
Amatas novada domes priekšsēdētāja

Share