Jaunumi Spāres meža izziņas parkā

Amatas novada pašvaldība 2018.gadā pabeidza LEADER projekta  “Meža izziņas parka izveide Spārē” (Nr. 16-09-AL18-A019.2201-000007)  īstenošanu. Projekta ietvaros tika izbūvēts serpentīna ceļš un uzstādītas informatīvās plāksnes. Serpentīna ceļš ir piemērots ratiņkrēsliem, tā kopējais garums ir 368m, savukārt serpentīna ceļa malās ir izvietoti informācijas stendi, kas apmeklētājiem sniedz informāciju par mežu un norisēm tajā.

2019.gadā Amatas novada pašvaldība turpina parka labiekārtošanu. Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekta “Dārza pērles” ietvaros ir izveidoti apstādījumi un uzstādīts tējas namiņš, tādā veidā pilnveidojot Spāres meža izziņas parka infrastruktūru un padarot to ērtu un pievilcīgu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Ikdienā izveidoto serpentīna celiņu, kas savieno Spāres muižas teritoriju ar Rakstnieku parku, izmanto vietējie iedzīvotāji un Spāres internātpamatskolas skolēni, vienlaikus parkā tiek rīkoti arī pasākumi, nodrošinot piekļuvi Rakstnieku parkam un tajā rīkotajiem pasākumiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 

Share