Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni

2011.gada 5.jūlijā pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.520 “Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni”. Saskaņā ar minēto noteikumu 4.punktu iesniegumu bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni vecāki var iesniegt jau dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna dzimšanu.

Tas nozīmē, ja abi bērna vecāki ir Latvijas nepilsoņi vai māte ir Latvijas nepilsone, bet tēvs nav zināms, vecāki (-s) jau dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt iesniegumu un dzimtsarakstu nodaļa to kopā ar pirmuzskaites veidlapu nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kas izskatīs iesniegumu un pieņems attiecīgu lēmumu.

Dzimtsarakstu nodaļas tiek aicinātas informēt vecākus-nepilsoņus par šo iespēju.

Minētā kārtība nemaina to, ka bērns vispirms dzimtsarakstu nodaļā tiek reģistrēts kā Latvijas nepilsonis un viņam tiek piešķirts personas kods un pēc tam pozitīva lēmuma gadījumā tiek pārreģistrēts par Latvijas pilsoni.

Jautājumu gadījumā var zvanīt PMLP Personu statusa kontroles nodaļai pa tālruņiem 67219289 vai 67219485.

Share