Katram uzņēmējam savs konsultants

Jūnijā noslēdzies projekts „Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā”. Projekta laikā Vidzemes pašvaldību speciālisti kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona darbiniekiem kopīgi strādāja pie jaunām un inovatīvām idejām uzņēmējdarbības veicināšanai Vidzemē. Lai attīstītos uzņēmējdarbība, pašvaldībās jābūt darbiniekiem, kas nebaidās no inovatīvām idejām un atbalsta uzņēmējus ar savām zināšanām. Lai nodrošinātu pieejamību konsultācijām, projekta ietvaros ir izveidots inovāciju ekonomikas konsultantu tīkls, kurā atrodama speciālistu kontaktinformācija. Katrs speciālists uzsvēris savas specifiskās zināšanas konkrētajā jomā. Tādā veidā uzņēmējs varēs saņemt sev nepieciešamo palīdzību.

Apmācību noslēgumā dalībnieki izstrādāja vairākas projektu idejas –  jauniešu uzņēmējspēju stiprināšanai, veicinot sadarbību un izpratni dažādu ES valstu jauniešu starpā, sadarbības attīstība ar  Ziemeļvalstīm par pieredzi un atbalsta instrumentiem amatniecības jomā, kā arī pierobežas reģionu mazo un mikro uzņēmumu konkurētspējas stiprināšana, veicinot uzņēmumu savstarpējo sadarbību gan vietējā, gan pārrobežu līmenī un noieta tirgus meklēšanu kaimiņvalstī, šajā gadījumā Igaunijā.

Kā atzina vairums dalībnieku, nodarbības, temati un izvēlētie lektori iemācījuši daudz jauna, ko pielietot savā turpmākajā darbā. Tāpat daudzi kolēģi izteica vēlmi turpināt sadarbību un celt savu kompetenci, lai ar iegūtajām zināšanām spētu vēl vairāk palīdzēt sava novada un reģiona iedzīvotājiem. Arī darbs pie projektu idejām rosinājis daudz pārdomu un vēlmi nākotnē šīs idejas realizēt dzīvē.

Vidzemes plānošanas reģiona apmācības pašvaldību darbiniekiem kopumā norisinājās četrus mēnešus un ir apmācīti 42 pašvaldību un reģiona darbinieki. Apmācību noslēgumā visi dalībnieki piedalījās projektu ideju izstrādē, kā arī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Līvānu un Ogres pašvaldībām, lai iepazītos ar šo pašvaldību pieredzi inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanā.

Konsultantu kontaktinformācija inovāciju ekonomikas jomā drīzumā tiks publicēta Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Informāciju sagatavoja:

Marta Cekule
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes plānošanas reģions
Mob.   26609252
E-pasts: marta.cekule@vidzeme.lv
Vidzeme – ceļš ved augšup!

Share