Kindas pašvaldība no Zviedrijas apstiprina vēlmi sadarboties arī turpmāk

Amatas novads ilgstoši sadarbojas ar Kindas  pašvaldību Zviedrijā. Līgums parakstīts 1999. gadā.  Abas pašvaldības ir piedalījušās Zviedrijas demokrātijas , sociālajos , ģeogrāfisko informācijas sistēmu  projektā, notikuši vairāki politiķu un speciālistu apmaiņas braucieni , lai vairāk uzzinātu viens par otru.

2009. gada nogalē Kindas vadība apmeklēja Amatu, lai  iepazītu novadu pēc reformas un  plānotu turpmāko sadarbību. Septembrī  Zviedrijā notiks  pašvaldību vēlēšanas. Tās vienmēr ienes kādas izmaiņas. Taču sadarbība tiks turpināta. Kindas jaunā vadība apmeklēs Amatu vēlāk rudenī. Kindas ierosme bija sadarbībai pievienot vēl trešo partneri no Vācijas. Noris aktīvs darbs , lai atrastu  šajā partnerībā ieinteresētu pašvaldību Ziemeļvācijā.

Interesi par sadarbību ar Amatu ir paudušas arī Kindas tūrisma firmas, jo saskata labu tūrisma potenciālu  abpusēji.  Tūrisma pārstāvji arī pievienosies politiķu vizītei rudenī.

Foto : Elita Eglīte Zviedrijā 2009. g. tiekas ar Kindas politiķiem

Picture 247

Share