Klātienes mācības pārtrauc Amatas pamatskola un Spāres pamatskola

Informējam, ka klātienes mācības pārtrauc Amatas pamatskola ( no 13.11. līdz 24.11) un
Spāres pamatskola (no 12.11. līdz 23.11.).

Sīkāka informācija pie skolu direktoriem vai Amatas novada domē.

 

 

 

Share