Aicinām pieteikt kandidātus konkursam „Amatas novada lepnums 2019”

Amatas novada pašvaldība jau ceturto gadu organizē konkursu “AMATAS NOVADA LEPNUMS”, lai pateiktu “paldies” un  godinātu  cilvēkus, kuri ar savu rīcību sekmē Amatas novada attīstību un veido patīkamu dzīves telpu mums apkārt. Godināsim labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus, novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus.

Pieteikumus ir iespēja iesniegt elektroniski aizpildot Pieteikuma formu vai nogādājot personīgi, vai nosūtot pa pastu Amatas novada pašvaldībā, “Ausmas” , Drabešu pagasts, Amatas novads, LV4101 līdz š.g. 30. jūnijam. 

Šogad tiek izvirzītas 8 nominācijas:

  • Gada Lauku sētas saimnieks”- par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un lauku dzīves veida popularizēšanā
  • „Gada lepnums savā amatā” –par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību;
  • “Gada lepnums tūrismā”- par izcilas kvalitātes pakalpojumu un panākumiem tūrismā, kas vienlaicīgi popularizē Amatas novada tēlu.
  • “Gada lepnums par ieguldījumu sabiedrībā”- par aktīvu darbu vietējās sabiedrības saliedēšanā, projektu piesaisti savai teritorijai un kopienas piederības sajūtas un sadarbības veidošanā un veicināšanā.
  • “Gada jaunais uzņēmējs” – par nozīmīgiem panākumiem uzņēmējdarbībā un ieguldījumu novada attīstībā.
  • Gada lepnums kultūrā” – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un novada vārda popularizēšanā Latvijā vai ārzemēs.
  • „Gada lepnums izglītībā” – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā (formālā vai neformālā) un jaunatnes audzināšanā.
  • „Gada lepnums sportā” – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Pretendentu nominācijai var pieteikt aizpildot Pieteikuma anketu:
• Amatas novada domes deputāti;
• darba kolektīvi;
• reģistrētas biedrības un nodibinājumi:
• iestādes vai uzņēmuma vadītājs par savas iestādes darbiniekiem;
• iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5 cilvēki).

ANL2019_anketa

Pēc pieteikumu iesniegšanas visi pieteikumi tiks izvērtēti.

Pieteikumus  izvērtēs Amatas novada pašvaldības izveidota konkursa komisija, nepieciešamības gadījumā apmeklējot izvirzītos konkursa pretendentus.

Pēc konkursa komitejas izvērtēšanas, iepriekš saskaņojot ar pretendentiem,  pretendenti tiks publicēti Amatas novada pašvaldības mājas lapā un informatīvajā  izdevumā “Amatas vēstis” un izvirzīti atklātai balsošanai iedzīvotājiem.

Publiskā balsošana tiks atvērta līdz š.g. 30. jūlijam, pēc kā notiek balsojumu apkopošana un kandidātu tuvāka iepazīšana un konkursa rezultātu materiāla sagatavošana.

Rezultātu izziņošana un apbalvošana notiek laikā no 1. – 30. novembrim LR Valsts Neatkarības dienas pasākumu ietvarā

Uzvarētāji katrā nominācijā tiek apbalvoti ar 200 EUR naudas balvu.

Amatas-novada-lepnums_2019 konkursa nolikums

 

Share