5. februārī, plkst. 11:00 Skujenes Viedajā ciemā notiks LLKC seminārs par LAD projektu un atbalstu aktualitātēm 2019.gadā.

Programma

Norises vieta: Skujenes pag., Amatas novads

Datums: 05.02.2019.

Laiks Stundu
skaits
Saturs Lektors
11.00.-11.30 0.5 Informācija
par Amatas
novada
Skujenes
pagasta Viedā
ciema
iespējām un
tehnoloģijām.
Amatas novada
pašvaldības
projektu
vadītāja
Zane Pīpkalēja
11.30-12.00 0.5 LLKC
konsultāciju
projekta
savstarpējā
atbilstība,
lauksaimnieku
iesaiste u.c. aktalitātes
lopkopībā
LLKC Lauku
attīstības
konsultante
Inese Menģele
12.00-13.30 1.5 Lauku attīstībasaktualitātes,
LLKC
piedāvājumi,
Fondu projektu
iespējas un
nosacījumi.
SIA „LLKC”
Cēsu nodaļas
vadītāja p.i.
Dace Kalniņa
13.30-14.00 0.5 Diskusija  
Kopā st. 3    
Share