Lekcijas par Vidzemes brāļu draudzēm

Vidzemes brāļu draudzes kustībai 18. un 19. gadsimtā ir nozīmīga loma Latvijas kultūrvēsturē. Tā nesa garīgu atmodu Vidzemē, kopā sanākšanas ļāva latviešiem apzināties sevi par tautu, izglītošanās sekmēja pirmās nacionālās inteliģences veidošanos.
Brāļu draudzes pašu spēkiem kopīgi celtās ēkas – saiešanas nami līdz mūsdienām Vidzemē saglabājušās maz – vairs tikai piecas. Tās ir visapdraudētākās vērtības Latvijas arhitektūras matojumā. Vienu no tiem – Lieduliešu saiešanas namu, kas šobrīd stāv Vecpiebalgā, iecerēts pārvest uz Āraišiem, kur savulaik noritējusi aktīva brāļu draudzes dzīve. Šai namā plānots izveidot brāļu draudzes darbībai veltītu piemiņas ekspozīciju. Amatas novada pašvaldība, domājot par patstāvīgas ekspozīcijas izveidi, kopā ar vadošajiem vēstures pētniekiem rīko Brāļu draudzes kultūrvēsturiskā mantojuma izpētei veltītu priekšlasījumu ciklu – kopā piecas lekcijas.

Pirmais pasākums norisinājās 25. janvārī, Melānijas Vanagas muzejā. Tajā muzeja vadītāja Ingrīda Lāce ļāva ieskatīties rakstnieces Melānijas Vanagas rokrakstu grāmatas “Mūži un mirkļi” sējumos fiksētajās pārdomās par brāļu draudzes kustību Amatas pusē. I. Lāces stāstījums ļāva atklāt jaunus notikumus un interesantus faktus. Retais no klātesošajiem zināja, ka muzeja zālē, bijušajā Amatas skolā, arī reiz ir notikušas brāļu draudzes kopā sanākšanas. Lielu interesi klausītājiem raisīja Gavēņu Andža, iespējams, 18. gadsimtā gaišākā cilvēka Āraišu draudzē, dzīves stāsts. Tāpat iedvesmas pilns bija viena no latviešu grāmatniecības darbinieka Jēkaba Vīlipa dzīves gājums. Viņam bijusi liela nozīme Āraišu draudzes cilvēku izglītošanā 19. gadsimtā.

Nākamā tikšanās, kurā aicinām ikvienu interesentu iepazīt novada kultūrvēsturi, norisināsies svētdien, 8. martā, plkst. 14.30 Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā – LU prof., Dr. hist. Gvido Straube uzstāsies ar priekšlasījumu “Brāļu draudzes kustība Vidzemē un Āraišu apkaimē”, pēc tam uz sarunu aicinās Brāļu draudzes misijas vadītājs Latvijā Gundars Ceipe. Turpmākie pasākumi gaidāmi Drabešu Jaunās pamatskolas telpās: 05.04.2020.“Brāļu draudzes kustības pienesums latviešu muzikālo tradīciju attīstībā.” (J.KLotiņš, Valsts prezidenta ārštata padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos), 25.04.2020. “Vai Brāļu draudzei nepieciešama piemiņas ekspozīcija un kādai tai būtu jābūt Āraišos?” (LNB direktors Andris Vilks). Noslēdzošā saruna paredzēta maijā Muzeju nakts ietvaros. Projekts tiek īstenots ar VKKF mērķprogrammas “Latvijai -100” atbalstu sadarbībā ar Brāļu draudzes misijas vadītāju Latvijā Gundaru Ceipi.

Rakstu sagatavoja:
Ieva Dreibante,
Amatas novada pašvaldības
projektu koordinatore

Share