LĪDERĪBAS DIENA DRABEŠU JAUNAJĀ PAMATSKOLĀ

“Līderis manī” ir starptautisks pārmaiņu process izglītībā, ar kura palīdzību izglītības iestāde spēj pilnveidot tās darbību, lai skolēni var iemācīties izvirzīt, sasniegt un izvērtēt savus mērķus dzīvē. Drabešu Jaunajā pamatskolā procesa īstenošana sākās jau 2018.gadā ar skolas un pirmsskolas pedagogu, darbinieku un skolēnu ievadapmācību, vēlāk uzsākot ievadapmācību arī skolēnu vecākiem. Šajā mācību gadā, īstenojot „Līderis manī” procesa virzību Drabešu Jaunajā pamatskolā, ir izveidota ieviešanas komanda, kura vada pārmaiņu procesu skolā, un ir uzsākta pārmaiņu procesa īstenošana arī Drabešu Jaunās pamatskolas pirmskolā. Lai procesa virzība noritētu veiksmīgi, skola saņem Mūžizglītības un kultūras institūta „VITAE” organizatorisku, didaktisku un metodisku atbalstu pārmaiņu procesa īstenošanai un iesaistās kopīgās aktivitātēs ar citām “Līderis manī” skolām.

Viena no šādām aktivitātēm Drabešu Jaunajā pamatskolā norisinājās 5.novembra pēcpusdienā, kad, sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu „VITAE”, skola organizēja Līderības dienu. Pasākums noritēja attālināti, izmantojot zoom.us un youtube.com platformas, un tajā piedalījās tās skolas no visas Latvijas, kuras arī īsteno pārmaiņu procesa „Līderis manī” ieviešanu savās izglītības iestādēs. Pasākumu atklāja Mūžizglītības un kultūras institūta „VITAE” pārstāvis Rolands Ozols, Drabešu Jaunās pamatskolas direktore Kristīne Paisuma un Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja Elita Eglīte, kopā veidojot virtuālu Drabešu Jaunās pamatskolas vizītkarti un diskutējot par to, kā Drabešu Jaunā pamatskola atšķiras no citām skolām Amatas novadā.

Par izglītības pārmaiņu procesa „Līderis manī” pieeju un ieviešanas ceļu savstarpēji virtuālajā vidē diskutēja Drabešu Jaunās pamatskolas direktore Kristīne Paisuma un Drabešu Jaunās pamatskolas direktores vietniece Māra Skrinda, runājot par to, kādēļ šāds pārmaiņu process skolā ir nepieciešams un kā tas tiek īstenots, un daloties pieredzē par to, kādi ir pirmie soļi, lai sāktu īstenot pārmaiņu procesa ieviešanu skolā, kā strādāt ar ieviešanas komandu, kā un cik bieži skolēni apgūst “Ļoti efektīvu cilvēku 7 paradumus”, kuras tēmas skolēniem vislabāk padodas un kā var redzēt, vai un kā skolēni ievieš apgūto praksē. Tika diskutēts arī par Drabešu Jaunās pamatskolas lielākajiem izaicinājumiem, par skolas veikto darbu ar vecākiem, un par pārmaiņu procesa uzsākšanas ceļu Drabešu Jaunās pamatskolas pirmskolā.

Otrajā pasākuma daļā skatītājiem tiešsaistē bija iespējams vērot pieredzes nodarbības 1.un 4.klasēs, kurās varēja vērot skolēnu un skolotāju sadarbību, pielietojot „Līderis manī” vecumposmam pielāgotas tēmas. 1.klase diskutēja, kā skolēni var būt līderi sev un līderi citiem, savukārt, 4.klase diskutēja par to, kādu iespaidu katra skolēna rīcība atstāj uz citiem cilvēkiem, kā rīkoties, lai nevienam netiktu nodarīts pāri un kuras situācijas katrs skolēns var vai nevar ietekmēt.

Pasākuma trešajā daļā skatītājiem tiešsaistē bija iespēja uzklausīt vecāku viedokli par to, kā Drabešu Jaunajā pamatskolā notiek Trīspusējās Portfolio sarunas. Šādas sarunas skola organizē divas reizes mācību gadā – tās pēc paradumos balstīta sarunu plāna vada katrs skolēns pats, stāstot saviem vecākiem un klases audzinātājai par saviem mācību sasniegumiem un savu personīgo izaugsmi. Vecāki ar skatītājiem dalījās savā pieredzē, kādi ir lielākie ieguvumi, piedaloties Portfolio sarunās, kā šādas sarunas palīdz saprast bērna redzējumu par mācību procesu un bērna izaugsmi, un ko šādas sarunas iemāca vecākiem. Vecāki viennozīmīgi atzina, ka šādas sarunas ļauj uz bērna mācību procesa norisi paskatīties daudz dziļāk, nekā tas izdodas ikdienas sarunās mājās.

Pasākuma noslēgumā Drabešu Jaunās pamatskolas direktore Kristīne Paisuma un direktores vietniece izglītības jomā Mudīte Grava dalījās pieredzē par to, kā Drabešu Jaunajā pamatskolā 2020.gada pavasarī tika īstenots attālinātais mācību process, savukārt, direktores vietniece audzināšanas jomā Māra Skrinda dalījās ar labās prakses piemēriem, kā attālināto mācību procesa laikā tika nodrošināts pārmaiņu procesa „Līderis manī” tēmu apguves nepārtrauktības princips.

Kopumā pasākums radīja labas emocijas gan tā organizatoriem, gan skatītājiem, liekot saprast, ka skola ir uz pareizā ceļa pārmaiņu ieviešanā un jūtot gandarījumu par iespēju dalīties pieredzē un iedvesmot citu „Līderis manī” skolu pārstāvjus. Dalībniekiem bija iespēja anonīmi atstāt savus komentārus uz virtuālās sienas, izmantojot Padlet.com aplikāciju. Piedāvājam ieskatīties dažos no daudzajiem komentāriem:

„Manuprāt, šī krīzes situācija un nepieciešamība veidot šo Līderības dienu attālināti izvērtās vēl efektīvāka, jo dzīvē

noteikti nevarētu vienu nodarbību skatīties vairāk nekā 70 skolotāji, bet šodien tas bija iespējams. Un, pateicoties perfektai organizācijai un operatoru darbam, bija klātesamības sajūta. Paldies skolai un organizatoriem!”

„Paldies par iespēju pabūt “īpašajā skolā”! Viss, ko jūs dariet, ir priekš izglītotas un inteliģentas paaudzes nākotnē! Ļoti patika tas, ka skolēni caur savu pieredzi izvērtē situācijas. Noderīgi padomi par attālināto mācību procesu – paldies, ka neturiet sveci zem pūra!”

„Protfolio sarunas – paldies, šis ir viens no visvērtīgākajiem rīkiem, ko ieviest skolā ar prioritāti nr.1! Ļoti lietderīgi visiem iesaistītajiem! Paldies skolai, skolēniem, skolotājiem, vecākiem, kuri dalījās, tas bija vērtīgi visai Latvijai! Iesākt iekustināt procesu ir vissvarīgākā daļa, lai Līderis Manī darbotos. Veiksmi turpmāk un PALDIES!”

„Paldies par plašo informāciju. Bija ļoti vērtīgi. Ir iegūtas jaunas zināšanas, idejas. Ir radusies labāka/lielāka izpratne

par “Līderis manī” ieviešanu mācību procesā.”

„Paldies par dalīšanos pieredzē! Prieks bija redzēt, ka Drabešu skolas kolektīvam deg acis par to, ko dara. Sajutu atslēgas vārdus: viegli, paradumi, pašvadīta mācīšanās, vienotība, atbildība. Jums izdevās iedvesmot citus!”

Drabešu Jaunā pamatskola pateicas par sadarbību Mūžizglītības un kultūras centra „VITAE” komandai, Amatas novada pašvaldībai, Vidzemes televīzijas komandai par tehnisko nodrošinājumu, un ikvienai „Līderis manī” skolai par iespēju dalīties pieredzē!

 

Rakstu sagatavoja:
Māra Skrinda
Drabešu Jaunās pamatskolas direktores vietniece

Share