LĪDERĪBAS PRASMJU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU EKSPERTA VIZĪTE DRABEŠU JAUNAJĀ PAMATSKOLĀ

7.februāra priekšpusdienā Drabešu Jaunajā pamatskolā valdīja patīkams satraukums – skolēni, pedagogi un skolas darbinieki ciemos gaidīja svarīgu viesi – jauniešu līderības prasmju attīstības programmu ekspertu, “FranklinCovey Education” Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionālo direktoru Marselu Koningu (Marcel Koning). Viesi sagaidīja 3.un 4.klases pārstāves, kuras iepazīstināja ar skolu, izrādīja skolas pirmo stāvu un pavadīja viesi līdz bibliotēkai, kur Marselu Koningu sagaidīja skolas direktore Kristīne Paisuma. Pēc sarunas ar direktori, 2.,3.un 4.klases pārstāvji viesi veda ekskursijā pa skolu, parādot mācību klases, pastāstot par mācību procesu un skolas ikdienu. Ekskursija noslēdzās ar 5.klases muzikālu un teatrālu priekšnesumu skolas Lielajā zālē, kā arī ar diskusiju par līderības prasmēm un programmas „Līderis manī” ieviešanas procesu skolā.

„Līderis manī”  ir padziļināta personības attīstības programma, kuru apgūstot un iegūtās zināšanas pielietojot praksē, tiek nozīmīgi uzlabota personīgās darbības efektivitāte. Drabešu Jaunajā pamatskolā programmas „Līderis manī” apguve iesākās 2018./2019.mācību gadā ar skolas un pirmsskolas pedagogu, darbinieku un sākumskolas skolēnu ievadapmācību. 2019./2020.mācību gadā šī apmācība turpinājās padziļinātākā līmenī, rudenī uzsākot ievadapmācību arī skolēnu vecākiem. Nākamajā mācību gadā plānots uzsākt programmas apmācību arī pirmsskolas skolēniem, kā arī turpināt iesākto darbu programmas apguvē skolas un pirmsskolas darbinieku un skolēnu vecāku vidū. Šobrīd ikdienā, apgūstot programmu „Līderis manī”, personīgās efektivitātes principi tiek integrēti visos mācību priekšmetos, klases audzināšanas stundās un skolas ikdienā, veidojot kopīgu valodu un kultūru skolā.

 

Programma „Līderis manī” ir balstīta uz efektivitātes principiem un  veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem. Pirmie trīs paradumi (Esi proaktīvs; Sāc ar rezultāta vīziju; Sāc ar svarīgāko) māca katram pašam vadīt sevi, savu darbību, atbildēt par savu rīcību un izvēlēties savu attieksmi pret lietām un notikumiem savā dzīvē, plānot laiku, organizēt savu darbu, izvirzīt mērķus, uzņemties iniciatīvu un paaugstināt savu personīgo produktivitāti.

Nākamie trīs paradumi (Domā par abpusēju uzvaru; Vispirms centies saprast, un tad tikt saprasts; Esi sinerģisks) ir balstīti uz sadarbības un saskarsmes prasmju veidošanu un veicināšanu, mācoties risināt konfliktus, strādāt komandā, radoši un analītiski risināt dažādas problēmas, mācoties novērtēt citu cilvēku stiprās puses un saprasties ar citiem, pat ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem. Apzinoties sevi kā nozīmīgu komandas daļu, ikviens var sniegt savu ieguldījumu skolas darbības mērķu sasniegšanā.

 

Septītais paradums „Uzasini zāģi!” aicina padomāt katram pašam par sevi, savas dvēseles stāvokli, savu ķermeni un tā labsajūtu, savu veselību, prātu un arī garu, nepārtraukti pilnveidojoties un saturīgi pavadot laiku ar saviem draugiem un ģimeni, meklējot un atrodot laiku un veidus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Septītais paradums ir atjaunošanās paradums, kas padara iespējamus visus pārējos paradumus. Tas saglabā un attīsta mūsu vislielāko vērtību – mūs pašus. Mēs Drabešu Jaunajā pamatskolā turpinām piepildīt mūsu sapņus un iesāktos projektus, novēlot ikvienam sasniegt visu to, ko vēlaties un kas jums svarīgs!

Rakstu sagatavoja:
Māra Skrinda,
Drabešu Jaunās pamatskolas direktores vietniece

 

Share