Lielā talka jau šajā nedēļas nogalē – 24. aprīlī

Aicinām Amatas novada iedzīvotājus ņemt aktīvu dalību jau tradicionālajā pavasara talkā!

Visus talkotājus, kuri plāno sakopt apkārtni “solo” talkā  (individuāli), kā arī talkotājus, kuri plāno doties “duo” (pa divi) vai ģimenes talkā (vienas mājsaimniecības ietvaros) , aicinām savu talkošanas vietu pieteikt Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes”.

Tāpat kā pērn, arī šogad jāņem vērā visi drošības priekšnosacījumi, kas būs aktuāli uz Lielās Talkas norises brīdi.

Labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji.

Uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus un kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana. Maisus ir iespēja saņemt un ar jautājumiem aicinām vērsties pie Amatas novada  Lielās talkas koordinatores Valdas Veisenkopfas (t.29170544, e-pasts: valda.veisenkopfa@amatasnovads.lv ) vai sazinoties ar pagasta pārvaldi.

Lai veicinātu individuālo talkotāju iesaisti un atvieglotu to dalību Lielās Talkas kustībā, saņemt Lielas Talkas maisu var dodoties uz tuvāko “Maxima” veikalu, bez nepieciešamības savu dalību pirms tam saskaņot ar talkas koordinatoru. Veikalu saraksts https://www.maxima.lv/veikalu-kedes

Papildu informācija, sazinoties ar Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultanti Nikolu Matjušenko (t. 26431149, e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com)

 

 

Share