LITERĀRAIS KONKURSS NOSLĒDZIES

Sagaidot Latvijas simtgadi, Amatas novada pašvaldība kopā ar Spāres internātpamatskolu izsludināja literāro darbu konkursu. Vidzemnieki tika aicināti rakstīt par Amatas novadu. Žūrijas komisija iepazinās ar iesūtītajiem darbiem. Konkursam tika iesūtīti 22 darbi.

Š.g. 1. martā  Drabešu tautas namāAusmas’’ notika konkursa noslēgums.    Pateicības par ieguldīto darbu saņēma: K.Smilga (Jaunpiebalgas vsk.), L.Dz. Rubene (Jaunpiebalgas vsk.), T.Vietnieks (Jaunpiebalgas vsk.), S.Pētersons (Vecpiebalgas vsk.), J.K. Ņemikina (Vecpiebalgas vsk.), D.Kancēviča (Vecpiebalgas vsk.), R.Krieviņa  (Vecpiebalgas vsk.), A.Ziediņa (Rīga), G.Varankina (Mazsalacas nov.), M.Selga (Drabešu pag.), kā arī skolotājas: V.Kalniņa un I. Strelkova (Vecpiebalgas vsk.), Z.Althabere (Jaunpiebalgas vsk.).

Fragments no atzinību guvušās miniatūras “Savāds spēks pie Āraišu ezerpils” (autore  P.J.Bērziņa –  Vecpiebalgas vsk.):

“Reiz Āraišu ezerpilī kādā trūcīgā latgaļu ģimenē piedzima maza meitenīte. Vienīgais, kas pēc dzemdībām spēja glābt mātes veselību, bija baltās rozes smarža.  Roze auga kaut kur Āraišu ezerpils apkaimē, bet to redzēt varēja tikai ik pēc  divdesmit gadiem.”

Atzinību guva  M.A.Asare  par miniatūru “Manas mājas – Amatas krastā” (Vecpiebalgas vsk.):

“Mana sirds ir laimīga un piepildīta šeit – Amatā. Jāatzīst, nekad neesmu jutusi vēlmi doties kur citur. Var jau būt, ka citur ir skaistāk, taču mana sirds pieder Amatai un tās burvībai. Amata ir skaista, un šeit ir manas mājas. Es izbaudu dzīvi šeit un tagad, katru mirkli…”

Atzinību saņēma arī G.Pētersone (Jaunpiebalgas vsk.) par miniatūru “Ko man pastāstīja spāre? “:

“Neviena cita pasaules zeme nav tik skaista savā dabīgumā, neviena pasaules valoda nav tik skanīga savos patskaņos, nekur ceriņi un jasmīni nesmaržo tik traki kā Latvijas naktīs.“

Žūriju iepriecināja arī D.M.Lielbārde (Cēsis) ar dzeju “Pilskalna rota Āraišos”: 

“Ozola lapa ir zīmogs,
Ka stiprie latvji
Te dzīvo!
Robotās kļavas lapas
Maizes kukuli gaida,
Lai ceptu to smaidot.
Bērzs zeltojas pamazām,
Lai katru tā cirtu
Saulīte apmīļo.”

Atzinīgi tika vērtēta arī dzeja ” Paradīzes ābele”, kuras autore – Diāna Vanaga (Cēsis):

“Bet pļaviņā, kur augi tu
Nu bērnu čalas, smiekli skan.
Un viņi nemaz nezin to
Kā mazie zelta āboli,
Pa mitro zāli ripoja, 
Kā flokšu dobē paslēpās
Un viegli rokās nedevās.”

Citāts no visaugstāk novērtētā darba “Baronābeles stāsts: Es pagājību savienoju ar  šodienu”:

“Mans milzīgais stumbrs lejas daļā vietām bija bez mizas, vietām ar biezu, raupju kārtu. Mans augums bija atvērts 1,5 metru augstumā. Kad atvērumā uzkrājās manas koksnes pārpalikumi, cilvēki tos izrausa, un manī bija telpa, kurā Viņš un Viņa pirms lietus, vai no saules karstuma paslēpa ogu vai gurķu spainīti, līdz promiešanai no dārza. Dažkārt, ja negaidīti sāka līt, mazs zēns ienāca paslēpties, kamēr gaisa ūdens beigsies. Ja lija ilgāk, zēns dzīvojās manī un pētīja, kā veidota mana iekšējā koksne. Vietām tā bija kā saimnieču gabaliņos sagriezta drumstalmaize, vietām jau pārvērtās brūnā smalcē. Zēns nedrupināja to, bet ar pirkstu vilka, glāstīja pa līniju iedobītēm. Tas bija tik savādi: man kutēja viņa pieskārieni, bet patika, jā, patika, ka mani pēta no iekšpuses!”

Sveicam  autori Irēnu  Dravanti (Spāre).  

Vakars aizritēja nepiespiestā un jautrā noskaņojumā. Ar mums kopā bija Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi un koncertmeistare I.Merga.

Pateicamies visiem par uzdrošināšanos rakstīt un novēlam radošu un veiksmīgu pavasari. Konkursa labākos darbus iespējams izlasīt: www.sparesskola.mozello.lv/jaunumi                        

Žūrijas komisijas vārdā Mārīte Rukmane, Spāres internātpamatskolas skolotāja.

Informāciju sagatavoja:
Mārīte Rukmane,
Spāres internātpamatskolas skolotāja

Share