LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē 16 stundu mācības putnkopībā

LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē 16 stundu mācības putnkopībā  “Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ražošana”.

Mācības notiks  tiešsaistē ZOOM platformā, š.g.  2., 3. 8. un 9. februārī.

Vienas dienas mācību ilgums ZOOM platformā no plkst. 09.00-12.15

Galvenās mācību tēmas:

  • Dzīvnieku ēdināšana un turēšana
  • Produkcijas kvalitātes prasības un kvalitātes nodrošināšana
  • Normatīvie akti un likumdošana (PVD prasības)

Lektori:

  • Māra Butka – Putnkopības Zinātniskās asociācijas Latvijas biedrības valdes priekšsēdētāja
  • Alīna Kļaviņa – veterinārārste, LLU VMF,Pārtikas un vides higiēnas institūts – zinātniskā asistente
  • Aija Mālniece – LLU VMF veterinārārste, Klīniskais institūts – docente; vadošā pētniece
  • Mārcis Ulmanis – PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs

Mācību programma ŠEIT.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Mācību dalībniekiem jāizpilda mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa.

LĪDZMAKSĀJUMS:

– 30,25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām (apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 EUR)

Saimniecībām ar apgrozījumu virs 15 000 EUR līdzmaksājums mainās, par līdzmaksājumu saiznāties ar Daci Kalniņu.

Par dalību mācības tiks izsniegti apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu.

 

Informācija un pieteikšanās:
Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv

Informācija par mācībām pieejama arī  http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2022-02-02-000000-lidz-2022-02-09-000000/tiessaiste-zoom

 

 

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Share