LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē 56 stundu bezmaksas mācības “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”.

 • Mācību sākums plānots 16. martā
 • Tiešsaistē ZOOM platformā (kamēr nav iespējams mācības rīkot klātienē)
 • Mācības notiks 1-2x nedēļā (vienas nodarbības ilgums 4 akadēmiskās stundas)
 • Plānotais mācību norises periods no 16. marta līdz 28. maijam
 • Mācību dalībniekam jābūt iesaistītam lauksaimniecības nozarē
 • Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības
 • Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 9. martam
 • Informācija par mācībām arī laukutikls.lv

https://ej.uz/mdfc

 Plašāka informācija un pieteikšanās zvanot vai rakstot:

 • Dace Kalniņa 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
 • Gunda Kazerovska 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv

 

Mācību kursa tematiskais saturs:

 • Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība
 • Saimniecības resursu izvērtējums bioloģiskās augkopības produkcijas ražošanai
 • Saimniecības resursu izvērtējums bioloģiskās lopkopības produkcijas ražošanai
 • Piemērotāko mājlopu sugu un šķirņu izvēles principi un vispārējs raksturojums. Svarīgāko mājlopu sugu turēšana un ēdināšana
 • Piemērotāko kultūraugu sugu un šķirņu izvēles principi un vispārējs raksturojums
 • Saimniecības ražošanas plāna izstrādes pamatprincipi
 • Kultūraugu mēslošana, augu aizsardzība
 • Augsnes auglības noteikšana (pēc augšņu kartēm un dabā), augsnes ielabošanas plāna izstrāde
 • Augu maiņas nozīme un plānošana. Augsnes apstrādes paņēmieni

Mācības vadīs zinoši un pieredzes bagāti lektori dažādās lauksaimniecības jomās:

 • Māris Narvils, LLKC vecākais eksperts dārzkopībā, agronoms, bioloģiskās lauksaimniecības entuziasts un permakultūras dārza saimnieks
 • Andra Seredina, LLKC Cēsu konsultāciju biroja konsultante lopkopībā, veterinārārste
 • Valters Dambe, LLKC augkopības konsultants, agronoms
 • Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja
 • Valentīna Pole, APP “Dārzkopības institūta” pētniece, plaša profila dārzkopības speciāliste un eksperte

 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Share