Melānijai Vanagai – 115

Septembra mēnesī – rakstnieces dzimšanas diena. Man nav ziņu, kā M.Vanaga svinēja jubilejas, nav ziņu, kā viņa atpūtās.

Pēc atgriešanās no Sibīrijas 1957.gadā  viņa aizgūtnēm vāca informāciju par saviem tuviniekiem, savu dzimto pusi un tās ļaudīm, par Latvijas vēsturi un apkopoja rokraksta grāmatu sērijā “Mūži un mirkļi”, nezinot, vai jel kādreiz izdosies ko publicēt, baidoties, ka jebkurā mirklī padomju varas pārstāvji var  atklāt viņas darbību. Tās patiesi  ir unikālas rokrakstā rakstītas, vairāk nekā 100 biezas  grāmatas.

M.Vanaga pie Amatas upes 20. gs . 60. gadi (autors nezināms)

 M.Vanaga paspēja sagatavot publicēšanai 7 grāmatu sēriju “Dvēseļu pulcēšana”.

Pazīstamākā no tām 7.grāmata “Veļupes krastā”. Šajās grāmatās viņas dzimta izdzīvo Latvijas vēsturi vairāku gadsimtu dziļumā. Tātad, ja M.Vanaga dzimusi Drabešu pag. “Veckalna Sermuļos”, tad saprotami, ka grāmatās daudz stāstu par mūspusi. Publicētās grāmatas – tā ir tā redzamā, izlasāmā daļa.

Zinu, ka viņai ļoti patika arvien atgriezties dzimtajā pusē – Amatā. Neviens upes baseins, neviena upe nav  ar tādu uzmanību un iedziļināšanos izpētīta, ar tādu mīļumu aprakstīta kā Amatas upe. Lai cik grūta būtu diena, lai kādi brikšņi izbristi un slīkšņas pārvarētas, vakaros, iekārtodamās siena zārdā uz nakts guļu, viņa vienmēr sev teica, ka “atkal viena skaista diena pie Amatas ir aizvadīta”.

Tapa vēl viena rokraksta grāmatu sērija “Amata”.

Ir paveikts milzu darbs, kura vērtība vēl neapjausta, kura vērtība tikai augs.

Aicinu novadniekus atbraukt uz M.Vanagas muzeju, ieraudzīt dažas no šīm rokrakstu grāmatām, apjaust, ko paveikusi M.Vanaga, kādu mantojumu atstājusi arī mums, amatiešiem.

Par muzeja apmeklējumu noteikti iepriekš jāvienojas. Zvaniet – 29445480.

Informāciju sagatavoja:
Ingrīda Lāce,
Melānijas Vanagas muzeja vadītāja

Share