Nepieciešamības gadījumā ar Amatas novada pašvaldību būs iespēja sazināties arī Līgo svētku laikā

Sakarā ar ilglaicīgu Līgo svētku un Jāņa dienas brīvdienām laika posmā no 20.līdz 24. jūnijam,  par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem būs atbildīgi sekojošie darbinieki:

  1. Māris Timermanis – domes izpilddirektors, tel. 29266314;
  2. Valda Veisenkopfa, komunālās saimniecības nodaļas vadītāja vietniece, tel. 29170544;
  3. Ainis Puķāns – vecākais saimniecības pārzinis, tel. 29158741;
  4. Juris Suseklis – Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un administratīvās lietvedības nodaļas vadītājs, tel. 27867353;
  5. Andris Bitainis – Administratīvās lietvedības inspektors, tel. 28675268;
  6. Līvija Ķauķīte, pārvaldes vadītāja Nītaurē, tel. 29284389;
  7. Vita Demešenkova pārvaldes vadītāja Skujenē tel. 29479487;
  8. Līga Jauniete, pārvaldes vadītāja Amatā tel. 26672083.
Share