Nītaurē aizvadīta iedzīvotāju kopsapulce

Nītaures kultūras namā, 17. martā norisinājās Nītaures pagasta iedzīvotāju kopsapulce. Sapulces laikā iedzīvotāji tika informēti par izmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas, iepazīstināti ar Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas tehnisko projektu kā arī saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. 

Tajā piedalījās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Elita Eglīte un pārvaldes speciālisti.  

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pastāstīja, ka administratīvi teritoriālās reformas gads bijis ļoti intensīvs. Ir ievērojami reorganizēta struktūra, septiņu pašvaldību vietā tagad ir viena – Cēsu novada pašvaldība.  

Valdīja uzskats, ka visās centralizētajās struktūrās strādā tikai un vienīgi cēsnieki, taču šobrīd statistika rāda, ka no Cēsīm šajās struktūrās strādā 40%. No visiem bijušajiem novadiem centralizētajā struktūrā strādā 50%, savukārt 10% darbinieku ir no citiem novadiem. Līdz ar to visa nodarbinātība nekoncentrējas tikai un vienīgi Cēsīs, turklāt daudzās struktūrās ir iespēja strādā arī attālināti vai klātienē savā iepriekšējā darba vietā.  

Nītaurieši informēti, ka Finanšu komitejā apstiprināts lēmums par kultūras un tūrisma pārvaldības reorganizāciju. “Tā Būs viena iestāde, kas turpmāk rūpēsies par kultūru un tūrismu novadā. Vēlos uzsvērt, ka kultūras nams Nītaurē ir, būs un paliks. Kultūras namā turpinās darboties pašdarbības kolektīvi un būs savs kultūras nama vadītājs”, pauž priekšsēdētājs. 

Pašreiz par kultūras dzīvi Nītaurē rūpējas Rihards Vītols. Rihards kultūras notikumiem aicina sekot līdzi sociālajā tiklā Facebook, kur tiek publicēta informācija par gaidāmajiem pasākumiem un citām aktualitātēm Nītaurē. Rihards informēja, ka viens no lielākajiem vasaras pasākumiem Nītaurē būs “Zelta Šlāgeris”, kas pulcēs populārus māksliniekus, šlāgergrupas un muzikālās apvienības. 

Cēsu novada pašvaldības grāmatvedība ir centralizēta. Pirms reorganizācijas bija četras dažādas grāmatvedības programmas un Finanšu pārvalde joprojām strādā, lai visa informācija glabātos vienuviet un visas finanšu darbības ritētu bez aizķeršanās. Iedzīvotāju vidū satraukumu radīja neziņa par nepienākušajiem komunālajiem rēķiniem – pie šī jautājuma tiek strādāts un jau tuvākajā laikā tas tiks sakārtots. 

Lielākais investīciju objekts tuvākajos gados Nītaurē būs Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola. Visticamāk, vasaras otrajā pusē varētu tikt uzsākti būvdarbi. 

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Elita Eglīte pastāstīja, ka “pašlaik ir gatavs tehniskais projekts, pēc tā sekos resursu piesaiste un tad tiks uzsākta projekta realizācija. Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas skolotājiem un darbiniekiem būs iespēja tikties ar skolas pārbūves projektētājiem, lai pārrunātu radušos jautājumus.” 

Attālināti ar skolas tehnisko projektu iepazīstināja projekta izstrādātāji SIA “Campaign”.  

Aprīļa sākumā tiks sludināts konkurss uz Nītaures mūzikas mākslas pamatskolas direktora amatu, lai jau jaunajā mācību gadā skolai būtu patstāvīgs direktors. Ņemot vērā skolas attīstības plānu ir ļoti svarīgi, lai skolā uz vietas būtu direktors, kurš sekotu līdzi projekta realizācijai. 

Pašlaik tiek strādāts pie kultūras politikas izstrādes. Dokuments tiks nodots publiskajai apspriešanai aprīļa beigās. Ir iecere organizēt visa novada kultūras forumu. Cēsu digitālais centrs veiks plašu iedzīvotāju apmācību, tai skaitā senioru apmācību par digitālajām prasmēm.  

Procesā ir novada attīstības programmas un drīzumā būs publiskās apspriešanas par tām. 

Sabiedriskās kārtības un saistošo noteikumu inspektors Nītaures pagastā ir Dzīlis Tamanis.  Pie inspektora var vērsties ar jebkuru jautājumu un problēmu, kas traucē mieru – skaļa kaimiņu uzvedība, klaiņojuši suņi, huligānisms u.c. Ar pašvaldības policiju jebkurā laikā var sazināties, zvanot pa bezmaksas tālruni 8911 vai pieteikt savu problēmu mobilajā lietotnē “Cēsu novads”.  Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts uzsvēra, ka viņam ir svarīga drošība visā novada teritorijā, tāpēc G.Norbutam ir atbilstoša devīze – “Visiem viena drošība!”.  

Iedzīvotāji bija iesnieguši vairākus ceļu infrastruktūras uzlabošanas jautājumus, kuri gan vairāk attiecās uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” saimniecību – par autobusu pieturu ierīkošanu, dažādu ceļa zīmju atjaunošanu, transportlīdzekļu ātruma ierobežojuma zīmēm uz ceļa caur Nītauri, luksofora ierīkošanu krustojumā uz Vidzemes šoseju, ceļa Nītaure – Skujene slikto stāvokli. Jautājumi nodoti un tos izskatīs VAS “Latvijas Valsts ceļi”.  

No iedzīvotājiem tika saņemti jautājumi par apgaismojuma ierīkošanu Līgatnes un Skolas ielā, Niedru ielā un Ozolkalna ielā kā arī citviet. Amatas apvienības pārvalde informēja, ka šī gada budžetā bija paredzēts ierīkot apgaismojumu Jaunajā un Niedru ielā, taču neplānoti radās nobīde, kā rezultātā šo ieceri nācās atlikt. Iedzīvotāju vēlmes attiecībā uz apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanu ņemtas vērā un tiks realizētas, kas to ļaus finanšu līdzekļi. 

Nītaurē nav plānots atjaunot publisko pirti. 2020. gadā, toreizējā Amatas novada pašvaldība izsludināja nekustamā īpašuma Jaunā iela 20, publiskās pirts telpu nomas tiesību izsoli, taču neviens pretendents tolaik nepieteicās. 

Pašvaldība saredz iespēju izveidot kopienas centru Nītaures kultūras namā, nodrošinot telpas dažādu ieceru realizēšanai, kā arī plānots, ka nākamajā gadā uz projektu konkursiem varēs pieteikties arī nevalstiskās organizācijas.  

Nītaures centrā nav plānota centralizēta ūdensapgādes izbūve. Šobrīd Eiropas Savienības atbalstu projektu kanalizācijas sistēmu pieslēgšanai nav. Ja tādi būs, Amatas apvienības pārvalde tajos piedalīsies. Jo mazāka apdzīvotā vieta un mazāka šī ūdens kanalizāciju sistēma, jo lielākas izmaksas uz šo pakalpojumu. Ja ūdensapgādes izbūve nepieciešama, lai nodrošinātu komercdarbību, tad var diskutēt un runāt par apliecinājuma līguma slēgšanu. 

Pirms jaunās ziemas sezonas tiks meklēti risinājumi, kā nodrošināt savlaicīgu ceļu tīrīšanu ziemas sezonā. Par ceļu un ielu uzturēšanu ziemā ik gadu tiek veikta iepirkuma procedūra, kas nepieļauj tādu iespēju, slēgt līgumu ar jebkuru iedzīvotāju, kuram ir interese un traktors ar nepieciešamo aprīkojumu sniega tīrīšanai. 

Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi informēt pārvaldi par jautājumiem, ierosinājumiem un problēmām, ja tādas radušās. 

Esam lepni un priecājamies, ka dzīvojam Latvijas vidū – Nītaurē!

Share