Nītaurē top jauni gājēju celiņi

Šī gada pavasara un vasaras sezonā aktīvi būvdarbi norit vairākos pašvaldības objektos, viens no tiem ir Nītaurē, kur top jauni gājēju celiņi, lai uzlabotu satiksmes drošību un risinātu jautājumus par ērtu un drošu iedzīvotāju pārvietošanos gar reģionālo autoceļu P3.

Gājēju celiņu gar reģionālo autoceļu P3 pašvaldība izbūvē par saviem līdzekļiem, būvdarbu laikā uzlabojot ūdens atvades sistēmu, nobruģējot celiņu, papildinot ielu apgaismojumu, atjaunojot esošo autobusu pieturvietas platformu un uzstādot jaunu pieturvietas paviljonu.

Savukārt gājēju celiņš uz pagasta ēku  tiek izbūvēts LEADER projekta “Pārvietojies Nītaurē droši – gājēju celiņš ar 3D norādēm” (projekta nr. 2019/AL18/6/A019.22.01/9) ietvaros. Lai nodrošinātu normatīvos paredzēto gājēju ceļa garenkritumu, šeit veco kāpņu vietā top jauni kāpņu posmi un tiek bruģēti celiņa posmi, uz kuriem plānots izveidot 3D zīmējumus.

Amatas novada domes deputāts Arnis Lemešonoks un SIA “Karjeru Tehnikas Noma”
valdes loceklis Zintis Timofejevs novērtē ieklāto bruģi

Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem un noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, darbus objektā veic SIA “Karjeru Tehnikas Noma” un tos plānots pabeigt tuvāko nedēļu laikā.

Amatas novada pašvaldība LEADER projektu “Pārvietojies Nītaurē droši – gājēju celiņš ar 3D norādēm” (projekta nr. 2019/AL18/6/A019.22.01/9) realizē ar  Lauku atbalsta dienesta  un Cēsu rajona lauku partnerības atbalstu.

Rakstu sagatavoja:
Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Tālr. 29152186

Share