No 12.novembra apvienotā Cēsu novada attīstības dokumentu sabiedriskā apspriešana

Cēsu novada pašvaldība sagatavojusi jaunizveidotā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakciju. Dokumenti tiks nodoti sabiedriskajai apspriešanai no 12.novembra līdz 10.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies trešdien, 1.decembrī, plkst.18.00 neklātienes formātā (Facebook tiešraidē) – saite uz pasākumu tiks publicēta cesis.lv un apvienības pārvalžu mājaslapās līdz ar sabiedriskās apspriedes uzsākšanu.

Aicinām publiskās apspriedes laikā iepazīties ar Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-2035. gadam un Attīstības programmu 2021.-2027.gadam. Dokumenti no 5.novembra būs pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv – Attīstības programma ŠEIT, Ilgstspējīgas attīstības programma ŠEIT un klātienē visos novada klientu apmeklēšanas centros (dokumentu izskatīšana veicama pēc iepriekšēja pieraksta):

  • Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov. (tāl. nr. 64161800);
  • Amatas apvienības pārvaldē, “Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64127935);
  • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64162440);
  • Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64155636);
  • Pārgaujas apvienības pārvaldē, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64134426);
  • Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 66954881);
  • Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64107279).

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada plānošanas dokumentiem aicinām iesniegt līdz 2021.gada 10.decembrim:

  • Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros darba dienās atbilstoši iestāžu darba laikam;
  • Sūtot pa pastu uz adresi Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101;
  • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@cesis.lv.

 

Priekšlikumus var iesniegt brīvā formā rakstiska iesnieguma veidā.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana noteikta atbilstoši Cēsu novada domes 21.10.2021. sēdē pieņemtajam lēmumam Nr. 284 “Par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam un Cēsu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Cēsu novada centrālās administrācijas galvenā teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāju Zani Gulbinsku (64161890, zane.gulbinska@cesis.lv) vai Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju Daci Eihenbaumu (64161891, dace.eihenbauma@cesis.lv).

 

Share