Līdz 14. februārim turpinās parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 2020. gada 14. februārim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”.

Ar spēkā esošajiem likumiem un apturētajiem likuma grozījumiem iepazīsties ŠEIT
Informācija par personu datu aizsardzību 
ŠEIT

Parakstu vākšanas vietas Latvijā iekārtotas ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu viena parakstu vākšanas vieta.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājiem nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība.

Amatas novada pašvaldības teritorijā ir noteikta viena parakstu vākšanas vieta – Amatas novada domes ēka, adrese: „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

Darba laiks:

Pirmdiena           900-1300

Otrdiena            1500-1900

Trešdiena           900-1300

Ceturtdiena      1500-1900

Piektdiena         900-1300

Sestdiena          1500-1900

Svētdiena           900-1300

Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā Amatas novada pašvaldības teritorijā tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā. Iesniegums par parakstīšanās iespējas nodrošināšanu vēlētāja dzīves vietā jānogādā parakstu vākšanas vietā Amatas novada domē (adrese: „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads) vai Amatas, Nītaures, Skujenes un Zaubes pagastu pārvaldēs līdz 2020.gada 13.februārim.  Iesniegumu drīkst iesniegt  un vēlētāja vārdā aizpildīt arī vēlētāja uzticības persona.

Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiks organizēta 2020.gada 14.februārī.

Iesniegums par parakstīšanos dzīves vietā ŠEIT

Jautājumu gadījumā zvanīt:

  • Amatas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Inārai Rutkovskai, tel. 28341588;
  • Amatas novada vēlēšanu komisijas sekretārei Maijai Žīgurei, tel. 26133952;
  • Informācija – tel. 64127935, 28377456, 29266314.
  • Papildus informācija www.cvk@cvk.lv vai pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999.

Plašāka informācija: https://www.cvk.lv/lv/parakstu-vaksanas/parakstu-vaksana-tautas-nobalsosanas-ierosinasanai-par-apturetajiem-likumiem-2020-gads

 

 

Share