Nodrošinās Lielās Talkas atkritumu savākšanu

SIA „ZAAO” (ZAAO) arī šogad nodrošinās Lielās Talkas laikā (kas notiks 27.aprīlī) savākto atkritumu izvešanu no atkritumu savākšanas vietām pašvaldību teritorijās. Talkā savāktos atkritumus uz poligonu Daibe transportēs ZAAO, kam ir noslēgts līgums ar pašvaldību.

Lielās Talkas atkritumu nodošanai atkritumu poligonā „Daibe” jāievēro sekojoši nosacījumi: atkritumiem jābūt ievietotiem Lielās Talkas speciālajos sarkanos maisos.

Lielās Talkas koordinatore Amatas novada teritorijā ir Zane Pīpkalēja, tālr. 29152186.

Share