Nomas maksas atlaides izbeigšana krīzesskartajiem komersantiem

Saskaņā ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” darbības izbeigšanu ar 10.06.2020. nosaku, ka piemērotā atlaide telpu nomas maksai līgumiem, kas noslēgti ar komersantiem, biedrībām un ģimenes ārstu praksēm, kas noteikts ar rīkojumu 3-4/2020/135, no 24.04.2020.
zaudē spēku ar 01.08.2020.

Rīkojums šeit.

Share