Nominē sportistu balvai Sporta laureāts 2021

Vēl līdz 15.janvārim ir iespēja nominēt kādu sportistu, komandu, treneri, atbalstītāju balvai Sporta laureāts 2021. 

Aicinām sūtīt informāciju uz sports@cesunovads.lv par šādām nominācijām:
  • Gada sportiste/s (augstākie sasniegumi gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī);
  • Gada komanda (augstākie sasniegumi gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī);
  • Gada treneris (kura audzēkņi ir sasnieguši visaugstākos rezultātus);
  • Gada sporta pasākums (valsts vai starptautiska mēroga pasākums, masveidība, košums);
  • Mūža ieguldījums sportā (sporta aktīvists, kurš nesavtīgi un fanātiski turpina veicināt sporta attīstību Cēsu novadā);
  • Paraugs sportā (sportists vai treneris, kurš izrādījis cilvēcisku attieksmi sacensībās, bijis kā labākais piemērs kādai rīcībai sacensību laikā utt.);
  • Cerība sportā (sportists vai treneris, kurš izrādījis īpašu centību ceļā uz sportiskiem sasniegumiem);
  • Aktīvākais sporta atbalstītājs (sponsors, kurš atbalstījis visvairāk sporta pasākumu 2021.gadā).

Paldies tiem, kuri jau ir iesūtījuši informāciju!

Pretendēt uz laureāta titulu var ikviens Cēsu novadā deklarējies sportists, treneris vai komanda, kuri sasnieguši visaugstākos sportiskos rezultātus, izcīnot godalgotu vietu Latvijas čempionātā vai Latvijas sporta veterānu savienības finālsacensībās, vai valsts un starptautiska mēroga sacensībās 2021.gadā, popularizējuši Cēsu novada un/vai Latvijas vārdu, veicinājuši sporta attīstību Cēsu novadā.

Share