Noslēdzies Drabešu Jaunās pamatskolas pirmais mācību gads

Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas saime ir aizvadījusi pirmo mācību gadu jaunās skolas vēsturē. Izveidojot jaunu kolektīvu un sākot jaunu dzīvi Drabešu Jaunajā pamatskolā, mums visiem bija satraukums par savu sapņu, ieceru, ideju realizāciju, taču nepilna gada laikā mēs esam sasnieguši daudzus savus mērķus, esam noticējuši saviem spēkiem un skolas nākotnei un kļuvuši vienoti un stipri kā komanda. Esam izveidojuši skolu, kurā mācās domāt, radīt, elpot vienā ritmā. Skolu, kurā lielie iedvesmo mazos, un mazie – iedvesmo lielos, akcentējot dzīves svarīgākās vērtības, pieņemot katru no mūsu skolēniem un skolas darbiniekiem kā īpašu, vērtīgu personību. Skolu, kura ir kļuvusi par mūsu visu otrajām mājām – vietu, kurā kopā pavadām daudz laika, radot iespējas attīstīties ikvienam no mums – bērniem, vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, ikvienam vietējās kopienas pārstāvim. Tas viss nebūtu iespējams bez Amatas novada pašvaldības atbalsta – esam ļoti pateicīgi par skolai doto iespēju.

Šajā mācību gadā kopā esam piedzīvojuši daudz – esam piedalījušies dažādās aktivitātēs, pasākumos, kuru organizēšanā veiksmīgi iesaistījās skolēnu līdzpārvalde. Taču mūsu vislielākais izaicinājums bija skolas akreditācijas process, kura ietvaros Izglītības kvalitātes valsts dienests vērtē izglītības iestādes un izglītības programmu  īstenošanas kvalitāti. Liels ir mūsu gandarījums par paveikto un par Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) atzinību, ieteikumiem un, protams, piešķirto akreditāciju, kas ļaus mūsu pirmajiem absolventiem saņemt valsts atzītus izglītības dokumentus.

Jāakcentē, ka skolas administrācija ir saņēmusi IKVD uzslavu skolvadības jomā, kā visstraujāk augošā un profesionāli mūsdienīgā organizācija, kā arī saņemta dienesta rekomendācija – labās prakses piemēra popularizēšanā.

Mūsu pirmo mācību gadu noslēdzām neformālā atmosfērā – 9.klases skolēni Pēdējā zvana dienā devās izbraucienā uz jūru, lai uz brīdi pirms eksāmenu sesijas aizmirstu ikdienas rūpes un raizes, savukārt maija pēdējā dienā mūsu skolēni kopīgā piknikā skolas pagalmā kavējās atmiņu stāstos par šajā mācību gadā piedzīvoto, saņēma diplomus, liecības un pateicības par mācību gadā paveikto, un kopīgās sarunās stāstīja par savām turpmākajām vēlmēm, iecerēm vasaras brīvlaikā.

Drabešu Jaunās pamatskolas komanda novēl ikvienam skaistu un krāsainu vasaru!

Māra Skrinda
Drabešu Jaunās pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomā

Share