Novada vadība viesojās Itālijā

P1080033No 2.līdz 6.septembrim Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, izpilddirektors Māris Timermanis, deputāti Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa , domes darbinieki Dina Dombrovska un Rita Merca apmeklēja Olmedo pašvaldību Itālijā, lai piedalītos Eiropas savienības programmas ,, Eiropa pilsoņiem” finansētā  projektā ,,Pilsētas un reģioni  sociālajai Eiropai” . Projektā piedalās partneri no Itālijas,  Grieķijas, Spānijas, Īrijas , Latvijas, Rumānijas.  Semināros Olmedo pašvaldība un Sassari universitātes lektori iepazīstināja ar Sardīnijas  sociālo situāciju, projektiem, lai cīnītos pret   nabadzību   un  mazinātu bezdarbu. Sardīnijā ir divreiz augstāks bezdarba līmenis kā vidēji Itālijā.  Pašvaldība izmanto daudz savu un projektu līdzekļu , lai iesaistītu cilvēkus dažādās nodarbinātības un motivācijas programmās, pašvaldības labiekārtošanas  darbos. Semināra dalībniekiem bija arī iespēja salīdzināt visu partnervalstu pieredzi sociālo jautājumu risināšanā. Latvijas pašvaldību savienība sniedza informāciju par sociālo sistēmu Latvijā , savukārt, Elita Eglīte iepazīstināja ar Amatas pašvaldības pieredzi .

Darba grupās tika apspriests, kā veikt uzlabojumus, veidot ciešāku sadarbību ar augstskolām, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām . Visa semināra pamatvārds bija sadarbība.

Semināra dalībnieki apmeklēja arī vietējo amatniecības izstrādājumu gadatirgu, noklausījās amatierkolektīvu koncertus un priekšnesumus.  Braucienā iegūti arī jauni  sadarbības kontakti Grieķijā, Īrijā. Interese par Latviju ir ļoti liela.

Nākošais seminārs notiks 15.-20.novembrī Olmedo . Semināra mērķa grupa ir jaunatne no 18 līdz 23 gadiem, kuri  aktīvi iesaistās pašvaldības aktivitātēs , t.sk sociāla rakstura projektos.

Share