Organizē gaļas lopkopības saimniecību apmeklējumu

SIA LLKC Cēsu konsultāciju birojs  martā komplektē grupu  braucienam uz piecām  saimniecībām. Brauciens notiek 2 atsevišķas dienas.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: saimniecību vadītāji, darbinieki, pārraugi, piena ražotāji, veterinārārsti un citi nozares interesenti, kas var pierādīt savu iesaisti lauksaimniecībā. (Brauciena ietvaros kvalifikācijas paaugstināšanai ir iespēja iegūt 10 praktiskās nodarbības, kas ir pietiekami, lai pagarinātu pārraudzības apliecību).

Saimniecību apmeklējuma tēma: Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana – dažādu dzīvnieku ganāmpulku  pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi (gaļas lopkopība).

Brauciena norises laiks: 2019. gada 20. un 27. martā.

Programmā –  saimniecību apmeklējums:

  • Z.s.“Mieriņi”, Z.s. “Kotiņi”, Z.s. “Ūdri”
  • Z.s.“Augstkalni”, Z.s. “Dauškāni”

Dalībnieku pulcēšanās vieta: Cēsu konsultāciju birojs , Cēsis, jaunais  stāvlaukums pie stacijas ,20. martā pulksten 7.30  

Mācības notiek LAP 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros ar klausītāju līdzfinansējumu. Līdzfinansējums ir 35,00 eiro (t. sk. PVN).

Projekta ietvaros ar dalībnieka līdzmaksājumu tiek piedāvāts:

  • kopīgs transports no LLKC, saimniecību apmeklējumu izmaksas,
  • kafijas pauzes 20., 27.martā; apliecinājums par piedalīšanos.

Vietu skaits ierobežots. Lūdzam obligāti pieteikties līdz 15. martam

Dace Kalniņa– tālr.28381477;  dace.kalniņa@llkc.lv.

 Saimniecību un mežu apmeklējumi tiek nodrošināti Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD011018/P43,

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Share