Pabeigti Skujenes ūdenssaimniecības un Ieriķu ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti

ERAF ES
Projektā „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” uzstādītas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, sakārtota dzeramā ūdens ņemšanas vieta, veikta ūdensapgādes tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kā arī izbūvēt jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli centralizētas ūdensapgādes sistēmas un centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pārklājuma paplašināšanas nodrošināšanai. Savukārt projektā „Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” veikta jaunas artēziskās akas ierīkošana, ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, kā arī jaunu kanalizācijas tīklu un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.
Abi ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti tiek realizēti Eiropas Savienības fondu finansētās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” projekta kopējās plānotās izmaksas ir 640 298 EUR (bez PVN), bet „Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” – 499 474 EUR (bez PVN). 85% no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda starpniecību.

Zane Pīpkalēja, projektu koordinatore

Share