Par 13.Saeimas vēlēšanām

13.Saeimas vēlēšanu dienā vēlētājus Amatas novadā gaidīs seši vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
367. LĪVU BIBLIOTĒKA Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov.
368. AMATAS NOVADA DOME “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov.
369. AMATAS PAGASTA PĀRVALDE Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas nov.
378. NĪTAURES PAGASTA PĀRVALDE “Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov.
383. TAUTAS NAMS Sporta iela 1, Skujene, Skujenes pag., Amatas nov.
390. ZAUBES PAMATSKOLA “Bērzaines”, Zaube, Zaubes pag., Amatas nov.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13.Saeimas vēlēšanu dienā, 6.oktobrī, no plkst.7.00 – 20.00 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā:

Pirmdien, 1.oktobrī: no plkst.17.00 – 20.00

Otrdien, 2.oktobrī: no plkst. 8.00 – 11.00

Trešdien, 3.oktobrī: no plkst. 17.00 – 20.00

Ceturtdien, 4.oktobrī: no plkst. 9.00 – 12.00

Piektdien, 5.oktobrī: no plkst. 10.00 – 16.00

Svarīgi! 

Šajā laikā balsošana nenotiek,

Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.

Personai ir tiesības balsot jebkurā vēlēšanu apgabalā, jebkurā vēlēšanu iecirknī.

Balsošanas dokumenti

Balsošanas dokumenti 13.Saeimas vēlēšanās ir:

1)     derīga Latvijas pilsoņa pase,

2)     derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar vēlētāja apliecību.

Kāpēc Saeimas vēlēšanās pase ir svarīga?

Saeimas vēlēšanās netiek lietoti iepriekš izveidoti vēlētāju saraksti. Vēlēšanu dienā vēlētājs drīkst doties balsot uz jebkuru vēlēšanu iecirkni, bet, lai nebūtu iespēja nobalsot vairākkārt, vēlētāja pasē iespiež spiedogu par dalību vēlēšanās.

Ja pasei beidzies derīguma termiņš

Ar pasi, kurai beidzies derīguma termiņš, piedalīties vēlēšanās nevar. Atjaunot pasi iespējams jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Pasi izsniedz 10 darba dienu laikā vai paātrinātā kārtībā – divu darba dienu laikā (neskaitot dokumentu iesniegšanas dienu).

Kad nepieciešama vēlētāja apliecība?

Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai tiem vēlētājiem, kuriem nav Latvijas pilsoņa pases, bet ir Latvijas pilsoņa personas apliecība.

 

Kur saņemt vēlētāja apliecību?

Vēlētāju apliecību dalībai 13.Saeimas vēlēšanās varēs saņemt no 2018. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta personas apliecība.

Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, par šo vēlmi rakstiski informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līdz 2018. gada 24. septembrim.

Vai par vēlētāja apliecības izgatavošanu jāmaksā?

Vēlētāja apliecības izsniedz bez maksas.   

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, drīkst pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 2018.gada 1.oktobra līdz 6.oktobrim vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. 

Iesniegumā jānorāda:

1) vārds, uzvārds,

2) personas kods,

3) iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā,

4) precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai.

Ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās;

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš.

Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

Svarīgi!

Iesniegumu iecirknī var nogādāt arī vēlēšanu dienā, 2018.gada 6.oktobrī. Tomēr šajā gadījumā obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz pulksten 12.00. Savukārt iesniegumi, kas saņemti vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas pārstāvjiem ir iespējams ierasties pie vēlētāja līdz pulksten 20.00.

Sīkāka informācijas par 13.Saeimas vēlēšanu kārtību atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

 

(Izmantoti CVK mājas lapas materiāli)

Share