Par Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Amatas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Amatas novada Domes 26.09.2018. lēmumu (prot. Nr.11, 12.§), publiskajai apspriešanai tiek nodota Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 15.10.2018. līdz 05.11.2018.

Ar Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilveidoto redakciju var iepazīties interneta vietnē www.geolatvija.lv, kā arī klātienē J.Poruka ielā 8, 321.kabinets, Cēsīs, katru darba dienu (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.:8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.:8.00 līdz 14.00).

Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 30.oktobrī plkst.:17.00 Amatas novada Domes administratīvajā ēkā, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Amatas novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs, vai arī J.Poruka ielā 8, Cēsīs, 321.kabinetā katru darba dienu.

Jautājumu gadījumā zvanīt Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam Arvīdam Lukjanovam, tālr.:29151845.

Share