Par Amatas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

20.02.2013. Amatas novada domes sēdē apstiprināts arī lēmums par Amatas novada Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.

Noteikts publiskās apspriešanas termiņš no 2013.gada 11.marta līdz 2013.gada 8.aprīlim.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Amatas novada Teritorijas plānojuma 1.redakciju iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus varēs sekojošās novada administrācijas adresēs: „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novads; Egļu iela 1, Amatas pagastā, Amatas novads; “Pagasta ēka”, Nītaures pagastā, Amatas novads; „Gaismas”, Skujenes pagastā, Amatas novads; „Bērzaines”, Zaubes pagastā, Amatas novads; J.Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, 316.kabinets.

Sākoties publiskajai apspriešanai tiks organizētas sabiedriskās apspriedes sekojošās vietās:

26.martā plkst. 16.00 „Bērzaines”, Zaubes pagastā, Amatas novadā;

26.martā plkst. 18.00 “Pagasta ēka”, Nītaures pagastā, Amatas novadā;

3.aprīlī plkst. 16.00 Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pagastā, Amatas novadā;

3.aprīlī plkst. 18.00 „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā;

4.aprīlī plkst. 17.00 „Gaismas”, Skujenes pagastā, Amatas novadā.

 

Ar teritorijas plānojuma pirmās redakcijas materiāliem varēs iepazīties no 11.03.2013. visās pagasta pārvaldēs, administrācijas ēkās un novada mājaslapā www.amatasnovads.lv

 

Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs

Arvids.Lukjanovs@and.lv; 29151845

Share