Par atbalstu nometņu un to dalībnieku salidojuma organizēšanā

Pateicoties Latvijas Bērnu fonda un Latvijas Televīzijas kopīgi rīkotai labdarības akcijai „NEPAEJ GARĀM” šajā gadā ir izdevies noorganizēt 26 nometnes 650 bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem ratiņkrēslos, ar cerebrālo trieku, audžuģimeņu bērniem, neredzīgajiem un vājredzīgajiem bērniem.

Priecājamies, ka papildus labdarības akcijā saziedotajiem līdzekļiem arī vairākas pašvaldības un organizācijas atrada iespēju atbalstīt šo nometņu rīkošanu. Nupat veiksmīgi ir noslēdzies arī Latvijas Bērnu fonda rīkoto bezmaksas vasaras nometņu bērniem ar īpašām vajadzībām dalībnieku 12.salidojums „Pirāti Mežezerā”. Tajā piedalījās 250 bērni no visiem Latvijas reģioniem. Salidojums ir kļuvis par bērnu iemīļotu un ļoti gaidītu notikumu ik vasaras noslēgumā, kad ikviens var piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, tematiskās stafetēs, atpūsties piepūšamajās atrakcijās, noskatīties iemīļotu mākslinieku koncertu, uzstāties paši un pats galvenais – satikt savus nometnes draugus!

Latvijas Bērnu fonds vēlas izteikt vissirsnīgākos pateicības vārdus jūsu organizācijas kolektīvam par sniegto atbalstu vasaras nometņu un salidojuma organizēšanā. Ļoti novērtējam jūsu uzticību mūsu veiktajam darbam, kā arī priecājamies par mūsu sadarbību, kas daudziem bērniem ar īpašām vajadzībām deva iespēju pavadīt neaizmirstamus mirkļus un ieraudzīt dzīves košākās krāsas! Vairāk par mums un mūsu darbu varat uzzināt arī mūsu interneta mājas lapā www.lbf.lv un www.draugiem.lv/lbf.lv.

Ar cieņu,

Latvijas Bērnu fonda valdes loceklis

Pateicības raksts Amatas novada pašvaldībai

Share