Automašīnas PEUGEOT 406, izsole

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas PEUGEOT 406, valsts reģ. Nr. EF-9774, izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami šeit vai Amatas novada pašvaldībā. Automašīnas vnovertējums šeit. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu iespējams uzzināt, sazinoties ar Amatas novada pašvaldības darbinieku Juri Susekli, tālrunis 27867353.

Izsole notiks 2019. gada 26. aprīlī plkst. 10:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecībuAmatas novada pašvaldībā līdz 2019. gada 25. aprīlim plkst. 17:00.

Kustamās mantas sākumcena 120,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no izsolāmās mantas nosacītās cenas, t.i.,12,00 EUR. Izsoles solis – 20,00 EUR.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas A/S SEB bankas, kods: UNLALV2X, kontā LV32UNLA0055000278010.

Share