Par Covid-19 izplatības ierobežošanu Amatas novadā

Amatas novada pašvaldība ir pārtraukusi apmeklētāju pieņemšanu klātienē Amatas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās no 2020. gada 16. marta uz nenoteiktu laiku, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību un sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī.

No 2020. gada 16. marta pašvaldības pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti:

Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portālā www.latvija.lv e-pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Amatas novada pašvaldības administratīvajā ēkā un Amatas, Nītaures, Skujenes un Zaubes pagastu pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Nepieciešamības gadījumā sazināties ar iestāžu darbiniekiem pa e-pastiem vai tālruņiem.

Informējam, ka iesniegumus var atstāt pastkastītē Amatas novada pašvaldības ēkā, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, vai pagastu pārvalžu ēkās pasta kastītēs.

Amatas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā vadītāja Maija Žīgure reģistrē tikai dzimšanas un miršanas faktus, pieņem tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Tālrunis saziņai +371 26133952, e-pasts: maija.zigure@amatasnovads.lv, maizig@inbox.lv.

Amatas novada apvienotā būvvalde klātienē nepieņem. Iesniegumus sūtīt uz e-pastu. Visi būvniecības iesniegumi jāievada BIS sistēmā. Kontaktinformācija: juris.jaunozols@amatasnovads.lv, tālr. +371 29157995, dzintars.lusis@amatasnovads.lv, tālr. +371 26555668, arturs.repss@amatasnovads.lv, tālr. +371 29243611.

No 18. maija līdz 9. jūnijam Amatas novada pašvaldības bibliotēkas savu ierasto darbu veiks attālināti. Grāmatas tiks izsniegtas un pieņemtas bezkontakta veidā. Rīkojums “Par Amatas novada bibliotēku darbību” šeit. Bibliotēku saraksts: http://www.amatasnovads.lv/wp-admin/post.php?post=40818&action=edit
Amatas novada bibliotēku darba laiki no 1. jūnija līdz 31. augustam: http://www.amatasnovads.lv/blog/amatas-novada-biblioteku-darba-laiki-no-1-junija-lidz-31-augustam/

Visi kultūras un sporta pasākumi tiek atcelti uz pagaidām vēl nenoteiktu laiku. Kontakti uzziņai: Taiga Krūmiņa, tālr. +371 28624831, e-pasts: taiga.krumina@amatasnovads.lvAmatas novada kultūras norišu vietas uzsāks darbību, tiklīdz būs pilnībā sagatavojušās ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasībām. Sanitārais protokols kultūras norišu vietām šeit.

Ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti. Pārcelta ir arī valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norise uz laikposmu no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam.

Visās Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek organizēta 5–6 gadus vecu bērnu apmācība gan klātienē, gan attālināti. Zaubes pamatskolā, Nītaures pamatskolā, Amatas pamatskolā – klātienē, Skujenes pamatskolā – neklātienē. Visās izglītības iestādēs strādā dežūrgrupas. Drabešu Jaunajā pamatskolā Līvos strādā dežūrgrupu režīmā un obligāto apmācību saturu nodrošina gan klātienē, gan
attālināti.

Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiek atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem.

Ir pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumi (treniņi, sacensības un mēģinājumi). Saziņa ar katru izglītības iestādes direktoru.

Visa aktuālā informācija par Covid-19 pieejama https://spkc.gov.lv/lv/.

Piesardzības pasākumi nav paredzēti, lai paralizētu mūsu ikdienu, bet gan ierobežotu iespējamo vīrusa izplatību, lai sargātu un maksimāli izslēgtu jebkādu kontaktu, kas var izraisīt vīrusa izplatīšanos. Kā arī lūdzam ikvienu savu iespēju robežās samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, tādā veidā pasargājot sevi un citus sev apkārt.

Būsim atbildīgi viens par otru, par saviem bērniem, par vecākiem un vecvecākiem!

 

Share