Par ERAF projekta realizāciju Olitas Elmeres ģimenes ārsta praksē Zaubē

ERAF  ES

Laikā no 2011.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.decembrim tika realizēts ERAF projekts Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/017Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Olitas Elmeres ģimenes ārsta” ar ERAF līdzfinansējumu 85%.

Projekta ietvaros tika iegādāts: zīdaiņa auguma mērīšanas iekārta, redzes asuma noteikšanas tabula, mīkstās nestuves neatliekamās palīdzības sniegšanai, neatliekamās palīdzības respiratoru komplekts, bērnu izmeklēšanas galds, ledusskapis, portatīvais dators un monitors.

Iegādātās preces uzlabos veselības aprūpes sniegšanas kvalitāti, gatavojoties e-veselībai.

zaube arsta prakse

Share