Par maksājumu veikšanu Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes norēķinu kontos un kasēs decembra mēnesī

Saskaņā ar Cēsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem par Cēsu centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes struktūras izveidošanu un apstiprināšanu un Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes norēķinu rekvizītu maiņu ar 2022.gada 1.janvāri, Amatas apvienības pārvaldes kasēs skaidras naudas maksājumi un iemaksu veikšana ar maksājumu kartēm tiks nodrošināta līdz 2021.gada 23.decembrim (ieskaitot).

Iemaksu veikšana bezskaidras naudas norēķinu veidā Amatas apvienības pārvaldes kontos AS SEB banka LV52UNLA0050000013301 un AS Swedbank LV41HABA0551000289503 tiks nodrošināta līdz 2021.gada 29.decembrim (ieskaitot). 2021.gada 30.un 31.decembrī veiktie maksājumi tiks atgriezti maksājuma veicējam.

Informācija par maksājumu atsākšanu Amatas apvienības pārvalžu kasēs un jauniem bezskaidras naudas norēķinu rekvizītiem sekos janvāra mēneša sākumā.

Share