Par māksājumu veikšanu

Atgādinām, ka maksājumi turpmāk jāveic Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei, pārējie rekvizīti – reģistrācijas numurs un bankas kontu numuri – nemainās.

Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes rekvizīti:

Adrese: “Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101
Tālrunis: 64127935 ; Fakss: 64127942
E-pasts: amatasdome@amatasnovads.lv
Reģ.Nr.: 90000957242

Konti:

SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV 52 UNLA 0050 0000 13301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV41 HABA 0551 0002 8950 3

Share