Par nekustamā īpašuma “Kumelītes” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kumelītes”, Amata, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460090095, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 2,2506 ha (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460090882 un platību 2,0065 ha un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460090884 un platību 0,2441 ha), elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena 20 200,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 2020,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 7. decembra plkst. 13:00 līdz 2022. gada 6. janvāra plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 7. decembra plkst. 13:00 līdz 2021. gada 27. decembra plkst. 23:59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes bankas kontā (Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301

AS Swedbank: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

Elektroniskās izsoles noteikumi

NĪ „Kumelītes” vērtējums

Share