Par pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu 2019./2020. mācību gadā

Amatas novada dome 2019. gada 19. jūnija sēdē pieņēma lēmumu „Par pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu 2019./2020. mācību gadā”.
Pabalstu pirmklasniekam vienu reizi ir tiesības saņemt ģimenei, kurā bērns 2019. gada 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē Amatas novada izglītības iestādē. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

Pabalsta pirmklasniekam saņemšanai bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis no 2019. gada 1. augusta līdz 2019. gada 20. septembrim izglītības iestādē iesniedz Amatas novada pašvaldības Sociālajam dienestam adresētu iesniegumu. Izglītības iestāde saņemtos iesniegumus iesniedz Amatas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Sociālais dienests pēc iesniegumu pārbaudes izmaksā pabalstu pirmklasniekam, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

Share