Par pieteikšanos pārtikas pakām

Ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā (ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada pavasara semestra beigām), katrs Amatas novadā deklarētais 1.-12. klašu skolēns no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm (t. sk., audžuģimenēm) tiek nodrošināts ar pārtikas paku.

Pārtikas paku saņemšanai jāpiesakās Amatas novada pašvaldības Sociālajā dienestā līdz šā gada 14.maijam.

Share