Par svara ierobežojuma zīmju izvietošanu un noņemšanu pašvaldības ceļiem

Saskaņā ar 2018. gada 19. decembra domes lēmumu “Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu uz Amatas novada pašvaldības autoceļiem”, sākot ar 2019. gada14.martu uzdodu novada komunālās saimniecības nodaļai un novada pagastu pārvalžu vadītājiem uzsākt svara ierobežojuma zīmju izvietošanu un noņemšanu pēc ceļa apsekojuma un nepieciešamības uz novada domes lēmumā minētajiem pašvaldības ceļu posmiem.

Informāciju par satiksmes ierobežojumu zīmju uzlikšanu un noņemšanu pēc darbības veikšanas nekavējoties nosūtīt uz e-pastu: anete.eglite@amatasnovads.lv vai paziņot pa telefonu: 26330366, publicēšanai pašvaldības mājas lapā.

Informāciju publicēt domes mājas lapā 24 stundu laikā no informācijas saņemšanas brīža.

Share